"Бид эх дэлхийг ирээдүй хойчоосоо түрээслэн авсан юм"
  • ХАМТРАГЧ БАЙГУУУЛЛАГУУД: